INTERCHAMPION (C.I.E)

CHAMPION POLSKI

CHAMPION RUMUNII 

CHAMPION SERBII 

GRAND CHAMPION SERBII

CHAMPION CZARNOGÓRY

GRAND CHAMPION CZARNOGÓRY

CHAMPION BUŁGARII

GRAND CHAMPION BUŁGARII

CHAMPION  MORZA ŚRÓDZIEMNEGO

CHAMPION  BAŁKANÓW

CHAMPION  ADRIATYKU

CHAMPION  CHORWACJI

CHAMPION WĘGIER

ROZPOCZĘTY  CHAMPIONAT CZECH

ROZPOCZĘTY CHAMPIONAT SŁOWENII

ROZPOCZĘTY CHAMPIONAT NIEMIEC 

ROZPOCZĘTY CHAMPIONAT AUSTRII