Blog Listing

17.05.2016 Rudolf – Bokser roku wg klubu boksera w Polsce!

Rudolf w rankingu Klubu Boksera w Poslce na rok 2015: Dorosłe Psy – I miejsce:) Ogólna punktacja – wszystkie psy – II miejsce:)

Puchar Klubu Boksera – 2015: Dorosłe psy – II miejsce:) Punktacja ogólna – wszystkie psy – 6 miejsce:)

Jesteśmy bardzo szczęśliwi:)